Brecht Arnaert 

presenteert:

DE TOEKOMST VAN HET CHRISTENDOM
Pleidooi voor een symbolische herinterpretatie

De snelle inschrijvingslink vindt u hier
Gebruik de code "EARLY" om vroegboekkorting te bekomen
(Kan ook gebruikt worden voor één extra persoon)

 

Beste bezoeker,                                                                                                                          Madrid, 19 juli 2019

 

De trouwe lezers van www.macrotrends.be kennen mijn stokpaardje: het monetair systeem is géén financieel systeem, maar een religieus. De god die wordt aanbeden is de Mammon, en wij zijn er slaven van, zonder dat we het eigenlijk écht beseffen.

Die categorie - besef, bewustzijn - is een raar beestje. In onze kleine gemeenschap van lezers is er volgens mij al héél veel besef over de vele manipulaties die de eigenaars van het monetair systeem op ons loslaten.

Maar hoe overtuig je anderen van die feiten? Hoeveel mensen zouden je geloven als je zegt dat ISIS een instrument is van de VS om Syrië te destabiliseren, dat de Twin Towers via nucleaire evaporatie neergehaald zijn, of dat MH17 een false flag was?

Bitter weinig. En dat komt omdat de eigenaars van het monetair systeem erin geslaagd zijn een psychologische gevangenis te bouwen - een mentaal kader waar je logisch niet uit kan. Alles wat daar niet in past, wordt niet geloofd.

Het heeft dus geen énkele zin om rationeel debat aan te gaan over dit soort zaken. Men zal denken dat je teveel fantasie hebt. Alle argumenten die je brengt worden gedecodeerd via die ingesleten logische filter, en je kunt er simpelweg niet door.

Dat fascineerde mij, en dus besloot ik mijn eigen theorie van de psyche te ontwikkelen. Die is vooral gebaseerd op het werk van Jung, maar ik gaf er een eigen draai aan: neurose, psychose en psychopathie kan ik nu perfect uitleggen.

Dat zal dan ook mijn eerste lezing van de studiedag zijn: een gedetailleerde analyse van hoe onze geest werkt, en hoe een initieel gezonde culturele geest (13de eeuw) gaandeweg geperverteerd is geworden.

Door wie, zult u vragen? Wel, is dat niet evident? Door die krachten die belang hebben bij de degradatie van bewuste en nadenkende individuen, tot massa-mensen - slaven van het systeem. Centrale bankiers met andere woorden.

Dat wordt de tweede lezing: een overzicht (echt wel in vogelvlucht, want we hebben het hier over 3000 jaar geschiedenis) van hoe door list, bedrog, vleierij, intimidatie, chantage - allemaal psychologische technieken - onze cultuur is gekaapt.

Want wat maakt ons Europees? Heeft u daar al eens over nagedacht? Is het ons recht? Onze taal? NEEN. Finaal zijn we Europeanen, omdat we beschikken over een specifiek geloofssysteem: het christendom.

Voila. Het hoge woord is eruit. Met die ene term heb ik een heel blik bonen opengetrokken, want wie protestant is zal al meteen al andere associaties hebben dan wie katholiek of orthodox is.

Sommigen zijn zelfs boeddhist, vrijmetselaar of agnost. Er zijn ook mensen die absoluut niet weten wat ze zijn, zich die vraag nooit stellen, en dan plots in een midlife-crisis sukkelen. U kent dat soort mensen wel.

U bent niet zo'n mens. U bent beland op deze pagina, en dat gebeurt niet zomaar. Aan mijn artikelen kan zelfs de minst bewuste bezoeker al zien dat Macrotrends geen gewoon blad is. Het financiële aspect is er, tuurlijk, maar ook filosofie.

En dus zal u, net als ik, met de vraag zitten wat de toekomst van Europa nog is als we zelfs op de simpelste intolerante provocatie - bvb het symbolisch innemen van de Parijse straten door moslims tijdens het gebed - niet kunnen reageren.

Juridisch natuurlijk wel, maar juridisch optreden moet moreel gelegitimeerd worden, en de moraal, die hangt dan weer vast aan het beeld dat we hebben over het uiteindelijke doel en wezen van de mens.

Voor de centrale bankiers is het simpel: wij zijn toch maar "vee" (letterlijk) en de mens, dat is het beest dat ofwel produceert, ofwel consumeert. Het is een duale, materialistische visie op de mens - transcendentie: nul.

Valt het te verwonderen, dan, dat in België vijf mensen per dag zelfmoord plegen? In Nederland is het beter, omdat de corruptie minder is, maar toch. Waarom zou iemand überhaupt nog doorgaan in dit systeem? Ik begrijp die mensen erg goed.

Vijf per dag. Dat zijn er 35 per week. En 1820 per jaar. Na een decennium is dat een leger van om en bij de 20 000 man. Maal minstens vijf mensen die in diepe pijn achter blijven. Dat is al 100 000 man. Plus de secundaire effecten.

Weet u wat dat doet met een maatschappij? Ik zal het u zeggen: het doet ons het geloof verliezen dat het leven de moeite waard is om geleefd te worden. De grootste crisis die voor de deur staat, is niet de financiële, geloof me vrij.

De grootste is de religieuze.

Voorlopig, namelijk, kan de neurose waarin de bevolking vakkundig geduwd is nog afgekocht worden met (geleend) geld. Maar eens die bubbel barst - en dat zal ze, het is gewoon een kwestie van tijd - komen alle demonen naar boven.

Als ik zeg demonen, dan bedoel ik ook effectief demonen. De pervertering van het ego, namelijk, maakt dat bepaalde archetypen in ons onderbewustzijn meer energie krijgen dan ze normaal zouden krijgen. Die groeien, en maken zich meester van je.

Dat is het geval met de eigenaars van het monetair systeem. Die zijn in de meest strikte betekenis van het woord “bezeten”. Het gaat hen niet om geld. Zélfs niet om controle. Maar om het aanbidden van hun demon, de Mammon, waar ze slaaf van zijn.

Die structuur ontmantelen kun je niet via politieke weg, en zélfs niet via culturele weg. Die abstractielagen zijn niet hoog genoeg. Dat kun je enkel via de religieuze weg: met puur geloof alleen.

Dat brengt me bij mijn derde lezing: wat mogen wij nog geloven? God en de paus en heel de santeboetiek, is dat nog relevant? Mijn antwoord is: ja, maar ik denk dat de leer minder dogmatisch moet, en meer symbolisch.

Mystieker dus, en rechtstreeks aansprekend op het hart.

Dit wordt de moeilijkste lezing van allemaal, omdat we héél abstract zullen moeten gaan. We zullen het moeten hebben over de fundamentele aard van de realiteit, en daarin alles meenemen wat de wetenschap ons gebracht heeft.

Want dat is een beetje wat ik mis: een geactualiseerd verhaal, met de kennis van nu. Zélfs theologisch wordt het algemeen aanvaard dat de Openbaring van God nog niet voltooid is.

De vraag die ik stel, dus, is deze: in hoeverre kan het geloof nog compatibel zijn met de wetenschap? Kunnen we volhouden, bijvoorbeeld, dat God het universum gecreëerd heeft, als we weten dat het heelal ontstaan is door een Big Bang? Het is maar één vraag te midden vele.

Die problemen lijken op het eerste zicht niks met het monetair systeem te maken te hebben, maar ik zeg u: vanaf het moment dat u een bepaalde culturele gewoonte zal proberen te verdedigen, komt u automatisch toch terug uit bij het geloof.

Je moet het stelsel waarin je gelooft dus piekfijn legitimeren, van de meest fundamentele - kosmologische - vragen, over de ethische vragen, tot de politieke vragen toe. En ik denk dat ik een manier gevonden heb om dat te doen.

Onder deze link vindt u mijn kerstessay uit 2017, waarin ik uit de doeken doe hoe we één van de meest centrale geloofsstellingen van het christelijke geloof - het bestaan van een triniteit - volstrekt symbolisch kunnen interpreteren.

Dat inzicht was voor mij belangrijk. Ik ben zelf Katholiek opgevoed, was zelfs lange tijd misdienaar, maar steeds bleef ik met vragen zitten. Waarom heeft God het universum gecreëerd bijvoorbeeld? Omdat hij zich verveelde?

En als God werkelijk oppermachtig is, waarom wil hij dan dat we hem aanbidden? Om zijn ego te strelen? En, nee, heus niet al het leed in de wereld komt voort uit de zonde van de mens.

De openbaring die ik kreeg was dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, naast hun letterlijke interpretatie, ook perfect als de drie paradoxen kunnen worden beschouwd die onze “condition humaine” bepalen.

  • Niets is zeker, zelfs onzekerheid niet.
  • We weten niets, zelfs niet of we weten.
  • Niets is onmogelijk, zelfs niets niet.

Vooral die laatste is een zware, maar daar ligt het geheim: de Heilige Geest is het repositorium van alle mogelijkheden die in het universum bestaan. Het is vandaar dat onze inspiratie komt, om creatief en productief te zijn.

Opnieuw: dit is niet de tijd en de plaats om daar dieper op in te gaan. Maar ik denk wel dat mijn visie op deze zaken u kan verlichten, en op geen enkel moment bent u verplicht om met mij akkoord te gaan.

Belangrijke noot: ik ga op de studiedag NIET meer ingaan op die paradoxen. Ik heb ze in Macrotrends al meerdere keren behandeld, en dat is dus “verondersteld gekend.” Wie naar de dag wil komen, die moet die thuis - via het lezen van het essay - maar zelf bestuderen.

Wat ik die dag wél ga doen, is aantonen dat je met die paradoxen een beter religieus verhaal kunt maken, dat niet enkel zin geeft aan ons bestaan, maar zélfs een aantal contradicties in de traditionele religieuze verhalen oplost.

“Ketterij!” hoor ik een honkvaste Katholiek al zeggen: “Wie ben jij om het geloof te gaan vernieuwen?” De naam is Brecht Arnaert, aangenaam, en ik geloof dat ieder mens intellectueel soeverein is.

Het basisinzicht, namelijk, is eeuwenoud, en komt helemaal niet van mij: wat er in onze psyche gebeurt, is wat ooit met de kosmos is gebeurd. Dit is het oude Hermetische inzicht: zo boven, zo beneden, maar ook, en dat wordt zéér vaak vergeten: zo binnen, zo buiten.

Nogmaals: als u een dogmatische katholiek bent, die haast instinctief negatief reageert op deze zienswijze, dan raad ik u bij deze af om naar de studiedag te komen. Maar als u openstaat voor de mogelijkheid dat het christendom sinds zijn oorsprong versteend is geraakt, dan is dit beslist iets voor u.

Dat is namelijk mijn grondstelling. Christus zou nooit gezegd hebben: “Dood ze allemaal. God zal zijn eigen volk wel herkennen”, hetgeen de pauselijke gezant in 1209 te Béziers zei toen zijn leger de Katharen de kling overjoeg.

In mijn ogen hadden die Katharen een veel diepere spirituele beleving dan de bekrompen geesten van toen konden snappen. Welaan dan: noem mij maar een neo-Kathaar. Of ketter, zo u wil.

Dat woordje “neo”, overigens, is niet gestolen. Het is niet mijn bedoeling om de oude Kathaarse leer terug te brengen. Die is mij te dualistisch: materie zou slecht zijn, en kosmologisch zijn er twee goden die met elkaar vechten?

Neen. Niets van dat alles. Eén van de belangrijkste punten die ik op de studiedag zal aanhalen, namelijk, is dat ik geloof dat er een duidelijk verschil bestaat tussen De Vader, en God.

De Vader, in mijn ogen, dat is de godheid vooral die in het Oude Testament aanbeden wordt. Daarin volg ik de Katharen – die god is heerszuchtig, wil constant aanbeden worden, en is zelfs wreed.

Mijn geloof richt zich veel meer op wat er gebeurd is met die god toen de Zoon is gekomen. In mijn ogen heeft Christus niet enkel de toenmalige mensheid getransformeerd, maar zélfs die oude God.

U snapt dat ik er hier niet verder kan op ingaan. Maar ik nodig u uit om kennis te nemen van mijn visie, en het staat u geheel vrij om er ook in te geloven of niet. Maar iéts moet er gebeuren, wil Europa niet ten onder gaan.

Na het vertellen van dit nieuwe verhaal – waar het verschil tussen God en de Vader de hoofdrol in speelt – zal u snappen dat de mens niet gewoon leeft en sterft, maar een kosmische, goddelijke taak heeft.

Dat inzicht verandert alles, en het is vanuit die visie dat ik dan ook de vierde lezing zal geven, die zich zal toespitsen op hoe wij de maatschappij naar dat inzicht kunnen inrichten

Eén ding is daarbij al glashelder: WEG met de staat!

De staat, namelijk, is uitgevonden in 1648, en wel door centrale bankiers, als schuldvehikel voor het terugbetalen van het geld dat zij langs beide kanten hadden geleend van de toenmalige godsdienstoorlog.

Eerst werd de Koning tot slaaf gemaakt (1648), daarna de aristocratie (1789), de burgerij (1848) en daarna zélfs het proletariaat (1917). Dit allemaal, nota bene, via revoluties waarin die eigenste groepen dachten te strijden voor hun vrijheid.

DAT is hoe satanisme werkt: het gebruikt je eigen begeertes tegen je. Het is dus van primordiaal belang om in maatschappelijke termen een macht te hebben die toeziet op het zieleheil van de bevolking. Zo niet blijven we slaaf.

Die macht is de spirituele macht, en van alle machten in de klassieke Trias Politica, is dat de éérste die in ere hersteld moet worden. Als die corrupt is, dan worden alle andere machten - de materiële en de commerciële zéker - even corrupt.

Wat ik dus zal doen, in die vierde en laatste lezing, is de contouren uittekenen van een nieuw politiek model, volledig gericht op het faciliteren van onze goddelijke missie als mens. Een transcendent politiek model, met andere woorden, wars van het idee dat politiek gaat over het verdelen van middelen.

Niets van! Politiek moet niet gaan over gelijkheid, noch vrijheid, noch broederlijkheid. Dat zijn allemaal modernistische idiotiën. Politieke actie kan maar één doel hebben: het bevrijden van mensen. En eens dat gebeurd is, moeten de tijdelijke politici terug boer, verpleegster of advocaat worden.

Is er vandaag één politicus die de zaak zo ziet? Die snapt dat de moderne staat, in zijn geheel, absoluut niet legitiem is en in feite eigendom is van de banken? Ik zeg u: geen enkele. En zolang zij dat niet beseffen, zijn ze in wezen déél van het satanistische systeem waarin wij leven.

Wat ik zeg is dat we onze ogen moeten richten naar binnen, richting ons Zelf. Daar liggen de antwoorden. En kan ik die weg vergemakkelijken door u in één studiedag de antwoorden mee te geven die ik zelf gevonden heb, dan is dat graag gedaan.

Nogmaals: het zal sléchts mijn visie op het christendom worden. Geen mens is verplicht te geloven wat ik geloof. Maar ik denk dat we door het herzien van de triniteit op een paradoxale manier, en vooral door het verhaal dat daaruit voortvloeit, tot een veel dieper begrip van het christendom kunnen komen.

***

Tot zover de uitleg over wat we die dag gaan doen. Nu even praktisch.

Omdat dit de meest complete studiedag ooit wordt - psychologie, geschiedenis, filosofie en politiek - heb ik dit keer niet gewoon 100 plaatsen voorzien, zoals normaal, maar 150.

Daarvan zijn er al 80 ingenomen. Dat komt omdat de mensen die eerder al eens kwamen, het eerst worden uitgenodigd, en ook kunnen genieten van een fikse korting.

Er schieten er dus nog 70 over. Dat lijkt veel, maar dat is niet zo. Eens ik deze uitnodiging publiek maak, ook voor niet-abonnees, verwacht ik dat we zelfs met 150 plaatsen niet toekomen. Maar het stopt ergens natuurlijk.

Zodoende: wil u erbij zijn, registreer u dan als de wiedeweerga - héérlijk, toch, dat Nederlands? - via deze link

Wat is de prijs voor deze dag? Ik zal er geen doekjes om winden: wij gaan voor klasse. Het moet gedaan zijn met het idee dat filosofie iets is voor armtierige denkers op zolderkamers. Filosofie moet weer centraal komen te staan.

Daarom organiseer ik deze studiedagen steeds in een sfeervol kader, met de juiste bediening, lekker eten, en goed gezelschap. Dat heeft zijn prijs, en wie voor de eerste keer komt kan er misschien van schrikken.

Voor de vier lezingen, het warme en koude lunch-buffet over de middag, koffie, water en versnaperingen gedurende de hele dag, de receptie achteraf, en vooral een netwerk aan mensen die de moeite waard zijn, betaalt u 275 EUR.

Die prijs, echter, is voor wie niet geabonneerd is op www.macrotrends.be. Wie wel lid wordt van onze gemeenschap, die betaalt nog 199 EUR.

Wie snel kan beslissen, overigens, kan aan een fikse korting deelnemen, zelfs al bent u geen lid van MT (wat u overigens zéker zou moeten doen: elke twee weken krijgt u dan degelijke financiële, geopolitieke en culturele analyse in de bus).

Die kan u bekomen door de code "EARLY" te gebruiken, wat u recht geeft op een ticket voor 199 EUR, in plaats van 275 EUR. Ik heb 20 tickets voorzien met deze kortingscode, en de uitnodiging gaat naar meer dan 10 000 mensen. Op = op.

Het evenement gaat door in Antwerpen, in zalen A,B & C van het Crowne Plaza Hotel aan de ring. Het is zondag, dus het verkeer zal luw zijn, en bij het hotel is er voldoende (betalende) plaats om comfortabel te parkeren.

Er is ook een kortingscode voorzien voor mensen die liever een dagje vroeger komen, en alvast een overnachting in het hotel boeken. Op de vooravond van het congres, namelijk, wordt ook het boek "De Serviele Staat" van Hilaire Belloc voorgesteld (enkel op uitnodiging)

Die boekvoorstelling, waarvoor aparte uitnodigingen worden verstuurd, is de ideale gelegenheid om op de vooravond al even kennis te maken met de andere deelnemers aan de studiedag. En via de kortingscode die ik bij het hotel bekwam, kan u uw kamer dus goedkoper krijgen.

Rest mij te zeggen dat ik bijzonder hard uitkijk naar deze dag. Niet enkel om de trouwe bezoekers terug te zien, maar ook om eindelijk eens het product van jaren denkwerk aan u voor te kunnen leggen. Ik denk wel dat u met een hoofd vol inspiratie huiswaarts trekt.

Dit is nog even het programma:

09:30 – Aanmelden en plaats nemen in de zaal
10:00 – Hoe werkt onze psyche? (1u)
11:00 – Koffiepauze
11:30 – Waarom is onze cultuur kapot? (1u)
12:30 – Lunch: warm en koud buffet
14:00 – Hoe kunnen we het tij keren? (1u)
15:00 – Koffiepauze
15:30 – Wat is de zin van ons leven? (1u)
17:00 – Receptie met vrije uitloop

De boekvoorstelling van "De Serviele Staat", in een vertaling van Ferre Clabau, en met een nabeschouwing van mezelf, vindt plaats op zaterdagavond 19 oktober, in zaal Bonaparte, om 18:00. Indien interesse: stuur mailje naar brechtarnaert apestaart safecapital.eu

Sinds de brand in de Nôtre Dame denk ik dat het belangrijk is dat we ons afvragen waar we als continent naartoe willen. Naar de richting waar de centrale bankiers voor ons gepland hebben? Of terug naar onze roots?

Ik nodig u bij deze dan ook van harte uit voor een dag vol filosofie, gesprek, en ontmoeting, en wens u voorts nog een PRACHTIGE dag!

Brecht Arnaert

Noot: u kunt hier al een voorproefje van de presentatie downloaden.

PS1: Hier nog eens de registratielink. Gebruik de code EARLY om voor de prijs van 199 EUR te kunnen komen in plaats van de gebruikelijke 275 EUR.

PS2: De realisatie van deze dag zou niet mogelijk zijn zonder de actieve steun van:

Abonneren op Macrotrends kan al vanaf één euro per dag. Een jaarabonnement kost 365 EUR, en opzeggen kan op elk moment. Bij opzegging krijgt u het resterende saldo van uw abonnement integral teruggestort. Maar bijna niemand doet dat. Echt waar. Het tevredenheidspercentage bij laatste enquête was 88 %. Eens abonnee, blijf je abonnee. Neem vandaag nog een abonnement, en ontvang elke 2 weken 24 pagina's boordevol analyse over financiële, geopolitieke en culturele trends. 

DE TOEKOMST VAN HET CHRISTENDOM
Pleidooi voor een symbolische herinterpretatie

20 Oktober 2019, Crowne Plaza Antwerpen